NIALOGOClasses

 

 

I am moving to china in January!

Nia class with Danielle
Saturday, August 16 11am-12noon
Souldancing Studio Jing An
100RMB

Jing An Studio:
3/F, Block C, 98 Yan Ping Rd, Near Xin Zha Rd, Shanghai
延平路98号C栋3楼,近新闸路
http://www.souldancing.cn/Map/